องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม**

ข่าวประจำวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม**

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งเน้นการศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกร ให้มีอาชีพมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรเป็นแบบองค์รวม “ปลูกเพื่อกิน เหลือกินให้ขาย เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรจากอำเภอเดชอุดม จำนวน 450 คน

ฐนิตา-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/ธีรพล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี