องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม

ข่าวประจำวันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561

อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโรงเรียนนากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งเน้นการศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกร ให้มีอาชีพมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรในเวลาและพื้นที่เดียวกันเป็นแบบองค์รวม “ปลูกเพื่อกิน เหลือกินให้ขาย เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรจากอำเภอเดชอุดม จำนวน 450 คน

สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพนิ่ง/กฤตพรต-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธาน

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี