องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศ ข้าราชการที่เข้ารับการบรรจุใหม่ ***

ข่าวประจำวันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศ ข้าราชการที่เข้ารับการบรรจุใหม่ ***

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคุณธรรมชั้น 2 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลราชธานีปฐมนิเทศ แก่ข้าราชการ.อบจ.อุบลราชธานี ซึ่งมารับการบรรจุใหม่ โดยมีนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมด้วย
โดยที่ประชุมได้ให้ข้าราชการใหม่แนะนำตัว จากนั้นได้พูดคุยทักทายพร้อมกล่าวต้อนรับ และมอบนโยบายการทำงาน ภายใต้นโยบายการทำงาน 3 แก้ 5 ดี ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานด้วยความขยัน เสียสละเพื่อส่วนรวม ตรงต่อเวลา ครองงาน ครองคน ครองตนให้ดี ทั้งนี้ขอให้ทุกคนร่วมมือกันขับเคลื่อนการทำงานในการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป

จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี