องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561

ข่าวประจำวันที่ : 08 มกราคม 2561

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราธานี ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 4/2560 พร้อมหารือการร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี