องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2561

ข่าวประจำวันที่ : 08 มกราคม 2561

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ 8 มกราคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2561 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อบจ.อุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีขึ้นในทุกวันจันทร์แรกของเดือน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย "แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน" และนโยบาย 5 ดี ได้แก่ น้ำดี ถนนดี การศึกษาดี สุขภาพดี รายได้ดี โดยยึดตามแนวทาง " อบจ.อุบลฯ หัวใจรับใช้ประชาชน" ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

22_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี