องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานีจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561***

ข่าวประจำวันที่ : 03 มกราคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานีจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561***

วันที่ 3 มกราคม 2561 บริเวณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี ,นางรำพูน ตันติวนิชชานนท์ ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในการปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ตามคำนิยมของ อบจ.อุบลราชธานี คือ"หัวใจรับใช้ประชาชน" ต่อไป

จารุณี-ข่าว/พอชาย/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg

31_resize.jpg

32_resize.jpg

33_resize.jpg

34_resize.jpg

35_resize.jpg

36_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี