องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)

ข่าวประจำวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางบัณฑิตา วงค์งาม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)
และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สำหรับการจัดกิจกรรม ดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าคำผง
ผู้สร้างเมืองอุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
ตลอดจนเผยแพร่และรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนที่มีต่อชาวอุบลราชธานี สืบไป

#ฐนิตา-ข่าว/ กฤช-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี