องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม Big cleaning day

ข่าวประจำวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลราชธานี
ร่วมประชุมหารือในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (ฟื้นฟูหลังน้ำลด) ณ ห้องประชุมปทุมเทพ
เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการ
ประชุม สืบเนื่องจากประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีบ้านเรือนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจร จากพายุฝนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลกระทบ เป็นวงกว้าง และปัจจุบัน
สถานการณ์ได้น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง และเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเยียวยาและดูแลสภาพ
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ขึ้น เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัย มีขวัญกำลังใจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานวัดเสนาวงศ์ (ท่าบ้งมั่ง) อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

จารุณี-ข่าว/ พิสิฐษ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
‪#‎ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ‬ ‪‎องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี