องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดและประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์***

ข่าวประจำวันที่ : 06 พฤศจิกายน 2560

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดและประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์***

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสมเดช แสวงสาย รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3 อบจ.อุบลราชธานี โดยกิจกรรมนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย "แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน" และนโยบาย 5 ดี ได้แก่ น้ำดี ถนนดี การศึกษาดี สุขภาพดี รายได้ดี โดยยึดหลักการตามแนวทาง "อบจ.อุบลฯหัวใจรับใช้ประชาชน" หลังจากนั้นก็ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ซึ่งเป็นการประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพต่อไป

สมใจ-ข่าว/พอชาย-พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ธีรพล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg

31_resize.jpg

32_resize.jpg

33_resize.jpg

34_resize.jpg

35_resize.jpg

36_resize.jpg

37_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี