องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี***

ข่าวประจำวันที่ : 02 พฤศจิกายน 2560

***อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี***

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ สังคมออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมแซมพร้อมส่งมอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ
- โซนเหนือในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.นายมังกร ทัดธา อายุ 73 ปี 2.นายปราณี กลิ่นแก้ว อายุ 62 ปี 3.นายเพชร ต้นคำ อายุ 83 ปี 4.นางนาง เกตุบุตร อายุ 62 ปี และ 5.นายวรายุทธ ทุมดวง อายุ 22 ปี
-โซนกลาง ในเขตอำเภอดอนมดแดงและอำเภอเมือง ดังนี้ 1. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านฮักแพง 2. ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล 3. โรงพยาบาลสุขภาพตำบลปทุม 4. นางค่อง เจริญพร อายุ 85 ปี และ 5. นางอ่อนตา กุลบุตร อายุ 65 ปี
- โซนใต้ ในเขตอำเภอ สำโรง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นายบัว จันทะโสม. อายุ 81 ปี 2.นายนารี อุณาชาติ อายุ 54 ปี 3.นางคำสิงห์ ชนะนิล อายุ 89 และ 4.นางสาวดอกรักษ์ สิงห์แจ่ม อายุ 36 ปี
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการซ่อมกายอุปกรณ์ฟรี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ แก่พี่น้องผู้พิการชาวอุบลราชธานี โดยใช้เป็นศูนย์ซ่อม-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับคนพิการ อาทิ รถเข็น รถโยก ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยฟังและอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ช่วยคนพิการที่ไม่ใช้แล้วเพื่อให้คนพิการในจังหวัดอุบลราชธานีหรือต่างจังหวัดได้รับการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สมใจ-ข่าว/กองส่งเสริมฯ-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี