องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.) ประจำปีงบประมาณ 2561และBig cleaning day ครั้งที่ 1

ข่าวประจำวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.) ประจำปีงบประมาณ 2561และBig cleaning day ครั้งที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม
โดย อบจ.อุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม big cleaning day ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน ในการร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานให้น่าอยู่ ซึ่งกิจกรรม 9 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุขภาพ สวยงาม สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อีกทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าทำงาน และเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย

จารุณี-ข่าว/ พิสิฐษ์,พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
‪#‎ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ‬ ‪#‎องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg

31_resize.jpg

32_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี