องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ผู้บริหาร อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ข่าวประจำวันที่ : 01 กันยายน 2560

ผู้บริหาร อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม
โดยที่ประชุมได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรแม่เด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดและมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันหารือพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตลอดจนผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามแนวทางจังหวัดอุบลราชธานี ปีแห่งการซ่อมสร้าง พร้อมรายงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานี และสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และได้นัดหมายประชุมในครั้งต่อไป ประจำเดือนกันยายน 2560 ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมราชธานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี