องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ร่วมออกกำลังกาย

ข่าวประจำวันที่ : 02 สิงหาคม 2560

ร่วมออกกำลังกาย

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
.....หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมออกกำลังกายตามนโยบาย
นายกรัฐมนตรี ที่ให้บุคลากรในหน่วยงานราชการได้ออกกำลังกาย ดังนั้น อบจ.อุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี ในทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 16.30 - 17.30 น. ตลอดปีงบประมาณ 2560
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตื่นตัวในการทำงาน ลดภาวะความตึงเครียดจากการทำงาน ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

#กนกวรรณ-ภาพ,ข่าว พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี