องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ข่าวประจำวันที่ : 02 สิงหาคม 2560

ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
.....พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3
ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์ดา บุญยืด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ หอประชุมไพร
พะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
.....โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครั้งที่ 3 โดยในรอบเช้าเป็นการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ในรอบคัดเลือกจำนวน 40 คน จากนั้นในรอบบ่าย
เป็นการแข่งขันตอบปัญหาในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 และรางวัลชมเชย ซึ่งจะทำการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะตามลำดับดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนต่อไป

จารุณี-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี