องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามใบยา ยาเส้น และยาสูบ

ข่าวประจำวันที่ : 15 พฤษภาคม 2560

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามใบยา ยาเส้น และยาสูบ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองคลัง อบจ.อุบลราชธานี
ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามใบยา ยาเส้น และยาสูบ
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการ
บรรยายสรุป ข้อมูลการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งปรึก
ษาหารือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเชิด
ชูคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี