องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมงานพิธีต้อนรับรางวัล เสาเสมาธรรมจักร พระเดชพระคุณพระวิโรจน์รัตโนบล

ข่าวประจำวันที่ : 10 พฤษภาคม 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมงานพิธีต้อนรับรางวัล เสาเสมาธรรมจักร พระเดชพระคุณพระวิโรจน์รัตโนบล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานีพร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.สุรพล
สืบพรม ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และข้าราชการ ร่วมงานพิธีต้อนรับรางวัล
เสาเสมาธรรมจักร พระเดชพระคุณพระวิโรจน์รัตโนบล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ประเภทส่งเสริม การปฎิบัติธรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

โดยภายในงานประธานได้เปิดกรวยถวายพระพร จากนั้นอ่านเกียรติบัตรของสมเด็จพระอริย
วงศ์ศาสตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระสงฆ์สมณศักดิ์ 12 รูป เจริญชัย
มงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม สำหรับรางวัลธรรมจักร
เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริม
ยกย่องคุณความดี และประกาศเกียรติคุณแด่ บุคคล องค์กร ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่สังคม
และเยาวชนของชาติ เป็นเกียรติ เป็นกำลังใจแก่การเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป

จารุณี-ข่าว/ กองการศึกษา,พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี