องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมรับโอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จากท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 09 พฤษภาคม 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมรับโอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จากท่าอากาศยานอุบลราชธานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วย พันตำรวจเอกประทีป กิจวัฒนะ ที่ปรึกษานายกอบจ.อบ. และนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์
รองปลัด อบจ.อบ. พร้อมข้าราชการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.อบ. ร่วมรับ
โอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จากท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยมีนายเสกสรรค์ ขวัญวงศ์
เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ได้รับการอนุมัติ จากกรมท่าอากาศยาน ให้โอนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลข
ทะเบียน 81-6300 จำนวน 1 คัน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ใน
การสนับสนุนระงับเหตุอัคคีภัยและงานด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประ
ชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี