องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมทำบุญ โรงทาน งานบุญประเพณี ปิดทอง สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปี 2560

ข่าวประจำวันที่ : 11 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมทำบุญ โรงทาน งานบุญประเพณี ปิดทอง สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปี 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญ
โรงทาน งานบุญประเพณี ปิดทอง สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปี 2560
ณ วัดมหาวนาราม อารามหลวง จากนั้นเวลา 16.00น. นายสุรพล สืบพรหม หัวหน้าสำนัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วม ขบวนแห่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง (แห่พระอุปคต)
ณ วัดหลวง เคลื่อนสู่ วัดมหาวนาราม(ป่าใหญ่)

เพื่อประกอบพิธีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดมหาวนาราม และมีการรำถวายสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
โดยช่วงค่ำจะมีพิธีมหาพุทธามหาภิเษก พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงตลอดทั้งคืนด้วย

#ฐนิตา-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

35.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี