องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

ข่าวประจำวันที่ : 10 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

วันที่ 10 เม.ย. 2560
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายสุทัศน์ เรืองศรี
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,
หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จำนวน 72
เครื่อง และหลอดเป่าแอลกอฮอล์ ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและรับมอบสิ่งของ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย และได้เดินตรวจแถวความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติประจำจุดตรวจ จุดบริการขบวนรถเคลื่อนที่เร็วรถกู้ชีพกู้ภัยรถปฏิบัติการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและการช่วย
เหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับศูนย์ฯดังกล่าวจัดตั้งขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริม
รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลต่างๆตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนในสังคมได้อย่างยั่งยืนโดยควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560
รวม 7 วัน

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี