องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย

ข่าวประจำวันที่ : 10 เมษายน 2560

การประชุม หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย

วันที่ 10 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมคุณธรรม
ชั้น2 อบจ.อุบลราชธานี โดยในที่ประชุมได้หารือการปฏิบัติราชการภายใต้นโยบาย 3 แก้ 5 ดี
พร้อมติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหา
/อุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึดความรวดเร็ว ถูกต้องตาม ระเบียบฯ และความพึงพอใจของ
พี่น้องประชาชนเป็นหลัก

#ฐนิตา-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

18.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี