องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯจัดการกีฬาเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด “อบจ.คัพ” ครั้งที่ 1

ข่าวประจำวันที่ : 08 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯจัดการกีฬาเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด “อบจ.คัพ” ครั้งที่ 1

วันที่ 8 เมษายน 2560
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อต้านยาเสพติด “อบจ.คัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยเกียรติยศของ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 โดยมี
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

สำหรับการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่น
กีฬา เป็นการเชื่อมความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการยกระดับการเล่นกีฬา
ในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานดีขึ้นรวมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ
ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายสุขภาพดี โดยรูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ
รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีชาย รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย และ รุ่นอาวุโสอายุ 40 ปีขึ้นไป
โดยจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิ์ศและพิธีปิดในวันที่ 9 เม.ย.2560 นี้

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/เทียนชัย-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์แล ะสารสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี