องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อุบลฯ

ข่าวประจำวันที่ : 07 เมษายน 2560

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อุบลฯ

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร ประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรมชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาร่างสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
ประจำปี 2560 (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2) โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี