องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

พิธีเปิดให้บริการห้องน้ำ บริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประจำวันที่ : 10 มีนาคม 2560

พิธีเปิดให้บริการห้องน้ำ บริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประทีป กิจวัฒนะ ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการห้องน้ำ
ณ บริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายเอกบดินทร์ จำเนียรกาล ขนส่งจังหวัด
อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.อบ.และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ำชาย-หญิงภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งประกอบด้วย ห้องน้ำชาย 10 ห้อง ห้องอาบน้ำชาย 2 ห้อง, ห้องน้ำหญิง 10 ห้อง
ห้องอาบน้ำหญิง 2 ห้อง ที่ปัสสาวะชายด้านหลัง 10 ที่ และห้องน้ำผู้พิการ จำนวน 1 ห้อง
มีป้ายสัญลักษณ์ ตัวอักษรระบุ เพศชาย หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการอย่างชัดเจน
พร้อมให้บริการฟรี โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวชาวไทยพร้อมกับชาวต่างชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง อภิชาต-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี