องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.สำโรง อ.ตาลสุ่ม

ข่าวประจำวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.สำโรง อ.ตาลสุ่ม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการเเละเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมด้วย
ทีมแพทย์/พยาบาล จาก รพ.สต.สำโรง อ.ตาลสุม ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่ วัดบ้านสำโรงใหญ่ ม.1 ต.สำโรง อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี

สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคิง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดัน
โลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ
และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการ
ยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

กนกวรรณ-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง / พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี