องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ

ข่าวประจำวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.อุบลฯ
ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ ที่ให้บุคลากรในหน่วยงานราชการ
ได้ออกกำลังกาย ในทุกวันศุกร์และเวลาหลังเลิกงาน

ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี อบจ.อุบลฯ จึงได้จัดโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ที่ดี โดยจัดเต้นแอร์โรบิก ทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 16.30 น.-17.30 น. ตลอดปีงบประมาณ
2560 เพื่อสร้างความตื่นตัวในการทำงาน ลดภาวะความตึงเครียดจากการทำงาน ส่งผลให้สุขภาพ
แข็งแรงและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี