องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม

ข่าวประจำวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม

วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการเเละเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
พร้อมด้วยทีมแพทย์/พยาบาล จาก รพ.สต.ป่าโมง อ.เดชอุดม ออกคัดกรองตรวจสุขภาพ
ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใย
ใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคิง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้กับประชาชน
ฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดันโลหิต
ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ
และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการ
ยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
สุธิดา-ข่าว/ อภิชาติ-ภาพนิ่ง / โกศล-วิดีโอ / พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี