องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.นาเยีย อ.นาเยีย

ข่าวประจำวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.นาเยีย อ.นาเยีย

วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายก อบจ.อุบลฯ
หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมด้วยทีมแพทย์/พยาบาล จาก
รพ.สต.นาจาน อ.นาเยีย ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ต.นาเยีย
อ.นาเยีย จ.อุบลฯ

สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจ
ประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคิง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้กับประชาชนฟรี
อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดันโลหิต
ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ
และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการ
ยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย

จารุณี-ข่าว/ ธีรพล-ภาพนิ่ง/กฤตพรต-วิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี