องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต ที่ปรึกษานายกอบจ.อุบลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกนักกีฬา “นาคำวิทยาอะคาเดมี”

ข่าวประจำวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2560

นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต ที่ปรึกษานายกอบจ.อุบลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกนักกีฬา “นาคำวิทยาอะคาเดมี”

วันที่ 13 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต ที่ปรึกษานายกอบจ.
อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกนักกีฬา ตามโครงการ “นาคำวิทยาอะคาเดมี”
โดยมีนายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (สนามกีฬาทุ่งบูรพา)

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงเรียนนาคำ
วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาส
และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล สามารถนำความรู้ ประสบการณ์
ไปประกอบอาชีพนักกีฬาได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-ธีรพล VDO/พิสุทธิ์-ตรวจ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี