องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ เข้าร่วมเปิดโครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ"รุ่นที่2

ข่าวประจำวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ เข้าร่วมเปิดโครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ"รุ่นที่2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ"
รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ที่ได้ทรงเล็งเห็นปัญหาสภาพสภาพสังคมในปัจจุบันว่ามีวิถีชีวิตห่างไกลจากวัดและศาสนา
ขาดที่พึ่งพิงและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อันเป็นที่มาของปัญหาสังคมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
โรงเรียนเบ็ดตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ดตี้ดูเมน 2
ช่องเม็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดอบรม
ตามโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีพระปรมัตถ์ อกฺขธโร รองประธานกลุ่มเครือข่ายเป็นพระวิทยากร
และคณะพระวิทยากรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีครูและนักเรียน
เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ จำนวน 780 คน ระหว่างวันที่ 10-11 ก.พ.2560

สุธิดา-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี