องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมงานเปิดโครงการสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย

ข่าวประจำวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมงานเปิดโครงการสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย

วันที่9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย
จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 โดยมีนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับวัดทุ่งศรีเมือง ได้กำหนดจัดงานดังกล่าว
ขึ้นในระหว่าง วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นการนำทุนวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ
เพื่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของ
บุญผะเหวด การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ซึ่งมีประชาชน
ทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

สมใจ -ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี