องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมด้วยทีมแพทย์/
พยาบาล จาก รพ.สต.โนนขวาว อ.ม่วงสามสิบ ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่ ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคิง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด
การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวด
แผนโบราณ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก
มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย

วนัส-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี