องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดเต้นแอร์โรบิก ทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์

ข่าวประจำวันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ จัดเต้นแอร์โรบิก ทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.อุบลฯ
ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ ที่ให้บุคลากรในหน่วยงานราชการ
ได้ออกกำลังกาย ในทุกวันพุธและเวลาหลังเลิกงาน

ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี อบจ.อุบลฯ จึงได้จัดโครงการ ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี โดยจัดเต้นแอร์โรบิก ทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 16.30 น.-17.30 น.
ตลอดปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างความตื่นตัวในการทำงาน ลดภาวะความตึงเครียด
จากการทำงาน ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย


กนกวรรณ-ข่าว กฤช-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี