องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานโครงการ"อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก" big cleaning day

ข่าวประจำวันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานโครงการ"อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก" big cleaning day

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานประชุมการเตรียมการจัดงานโครงการ"อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก" big cleaning day
ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้นายสุทัศน์ เรืองศรี
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้พันตำรวจเอก
ประทีป กิจจะวัฒนะ ที่ปรึกษานายก อบจ.อุบลฯ พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ สีนอเพีย
รกน.หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมและเตรียม
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ปี 2560
เป็นปีแห่งการซ่อมสร้างและพัฒนา ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวและให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ร่วมกับ
องค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการอุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day ขึ้น
พร้อมนี้จะมีการแถลงข่าว ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง
จ.อุบลราชธานี และจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดพร้อมกันทั่วทั้งเมืองภายในเขตพื้นที่
เทศบาลนครอุบลราชธานี ในเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี