องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมปรึกษา หารือ การแก้ไขปัญหา ตามโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก

ข่าวประจำวันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมปรึกษา หารือ การแก้ไขปัญหา ตามโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการนายก อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมปรึกษา
หารือ การแก้ไขปัญหา ตามโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ณ ห้องประชุมศุลกากร ชั้น 3
อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก โดยมีนายลุน นิติตระการไชย อัยการพิเศษฝ่ายคดีฝ่ายปกครอง
อุบลราชธานี 1 เป็นประธานในการประชุม

เนื่องด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนระดับจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ อบจ.อุบลฯ
พัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนช่องเม็ก เพื่อจัดทำตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดีขึ้น โดยในที่ประชุม ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์
ในที่ดินด่านช่องเม็ก การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการ และผลการสำรวจ
ราษฎรที่บุกรุกพื้นที่ด่านช่องเม็ก พร้อมได้ร่วมกันหามาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของพรมแดนด่านช่องเม็ก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี