องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ทำสกู๊ปติดตามผลการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงถนน

ข่าวประจำวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ทำสกู๊ปติดตามผลการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงถนน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัด อบจ.พร้อมทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ ลงพื้นที่ทำสกู๊ปติดตามผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ตามแนวนโยบาย
ถนนดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาชนบท ซึ่งได้นำ เครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน
ซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุดโดยการเกรด บด อัด ถนนสายอบ.3205 บ้านโนนบาก-คอแลน-ห้วยทราย
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา
และเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ซึ่งกำหนดแนวทาง ให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเข้าถึงการบริการของภาค
รัฐอย่างทั่วถึงต่อไป

ภาพ-พอชาย/ข่าว-สุธิดา/ตรวจ -พิสุทธิ์

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี