องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 17 ข่าว จากทั้งหมด 17 of 17 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง(ผังพื้นที่เปิดใหม่) ***
ข่าววันที่ : 19 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง(ผังพื้นที่เปิดใหม่) ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562**
ข่าววันที่ : 18 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ ลานขวัญเมือง อุบลราชธานี ***
ข่าววันที่ : 15 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ ลานขวัญเมือง อุบลราชธานี ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อำเภอเมืองอุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 15 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อำเภอเมืองอุบลราชธานี***
 
**อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะติดตามและเยี่ยมชม การดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (Telemedicine) และการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 15 มีนาคม 2562
**อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะติดตามและเยี่ยมชม การดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (Telemedicine) และการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อน Smart City ในด้านการท่องเที่ยว Smart Tourism และช่องเม็ก Happy Valley***
ข่าววันที่ : 14 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อน Smart City ในด้านการท่องเที่ยว Smart Tourism และช่องเม็ก Happy Valley***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิธีทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562**
ข่าววันที่ : 14 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิธีทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562**
 
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือ เตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 4 แผ่นดิน ***
ข่าววันที่ : 13 มีนาคม 2562
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือ เตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 4 แผ่นดิน ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น***
ข่าววันที่ : 12 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมอบรม “โครงการประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ สำหรับรถราชการ 100%”***
ข่าววันที่ : 12 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมอบรม “โครงการประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ สำหรับรถราชการ 100%”***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน***
ข่าววันที่ : 11 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน***
 
**อบจ.อุบลราชธานี นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ส่วนบุคคล หลังลุกไหม้วอดทั้งคัน ที่บ้านนาควาย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ***
ข่าววันที่ : 08 มีนาคม 2562
**อบจ.อุบลราชธานี นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ส่วนบุคคล หลังลุกไหม้วอดทั้งคัน ที่บ้านนาควาย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเร่งรัดและสร้างความเข้าใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ)***
ข่าววันที่ : 08 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเร่งรัดและสร้างความเข้าใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ)***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ***
ข่าววันที่ : 07 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ***
 
*** อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมตรวจพื้นที่และแถลงข่าว การจัดงานพระวีรกรรม พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ***
ข่าววันที่ : 06 มีนาคม 2562
*** อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมตรวจพื้นที่และแถลงข่าว การจัดงานพระวีรกรรม พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562***
ข่าววันที่ : 04 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ***
ข่าววันที่ : 04 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ***
แสดงข่าว 1 - 17 ข่าว จากทั้งหมด 17 of 17 ข่าว หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี