21 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
 

20 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร
 

17 มีนาคม 2560 - อบจ.อุบลฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
 

16 มีนาคม 2560 - พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
 

16 มีนาคม 2560 - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น