17 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ ตามนโยบาย"น้ำดี" ต.บุ่งแมลง อ.สว่างวีระวงศ์
 

16 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.สำโรง อ.ตาลสุ่ม
 

15 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการชลประทาน
 

15 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ
 

15 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม