โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดโฟมและพลาสติก
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 2561
ประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง(Otop)ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียตรฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน