วารสาร X-CITE ฉบับ อบจ.อุบลฯ ทำดีถวายพ่อหลวง 4/2560
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน
วารสาร X-CITE ( ฉบับ ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย )
วารสาร X-CITE ประจำเดือน กรกฎาคม (ฉบับ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลฯ)
วารสาร X-CITE ประจำเดือน มิถุนายน (ฉบับ เยือนชุมชนคนทำเทียน ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.อุบลฯ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุ Moso Channel (89.00 Mhz) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน