โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดโฟมและพลาสติก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะลาง ม.11 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง-บ้านโนนบาก ม.3 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก ม.1 ต.หนองไข่นก-บ้านเป็ด ม.7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT จำนวน 12 โรงเรียน
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT จำนวน 12 โรงเรียน
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่พื้นบ้านโนนเตาเหล็ก ม.13 ต.แก่งโดม เชื่อม ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน