ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.312)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อนชนิดมือผลัก พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง ม.6 ต.คำไฮใหญ่-บ้านค้อ ม.9 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
โครงการเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 33 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ด้วยวิถีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน