13 มีนาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 13 **
 
08 มีนาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาวัฒนธรรมแห่งศรัทธา**
 
02 มีนาคม 2561
*** อบจ.อุบลฯ จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ***
 
27 กุมภาพันธ์ 2561
** นายก อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561 **
 
26 กุมภาพันธ์ 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กจจ.) ครั้งที่ 2/2561***