16 กุมภาพันธ์ 2560
สื่อมวลชนจังหวัดอุบลฯ เข้าสัมภาษณ์ นายสุทัศน์ เรืองศรี ถึงโครงการชลประทานระบบท่อสู่ท้องถิ่น
 
16 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560
 
16 กุมภาพันธ์ 2560
อบจ.อุบลฯ เปิดการประชุมการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่น
 
12 กุมภาพันธ์ 2560
อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีเจริญชัย มงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช
 
10 กุมภาพันธ์ 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ