องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย” ***
04 ธันวาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย” ***

 

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กิ่งไม้หักทับขา
14 สิงหาคม 2560 - ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กิ่งไม้หักทับขา

 

ร่วมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลอ.พิบูลมังสาหาร
09 สิงหาคม 2560 - ร่วมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลอ.พิบูลมังสาหาร

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช อ.ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานี
19 มิถุนายน 2560 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช อ.ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานี

 

โครงการ การดำเนินงานด้านการผังเมืองและการปฎิบัติตามกฎกระทรวง
09 มิถุนายน 2560 - โครงการ การดำเนินงานด้านการผังเมืองและการปฎิบัติตามกฎกระทรวง

 

โครงการพัฒนาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
26 พฤษภาคม 2560 - โครงการพัฒนาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

อบจ.อุบลฯ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15 พฤษภาคม 2560 - อบจ.อุบลฯ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

อบจ.อุบลฯ นำรถบรรทุกน้ำ ทำความสะอาดล้างพื้นที่บริเวณตลาดกกยาง
04 พฤษภาคม 2560 - อบจ.อุบลฯ นำรถบรรทุกน้ำ ทำความสะอาดล้างพื้นที่บริเวณตลาดกกยาง

 

อบจ.อุบลราชธานี นำรถแบ็คโฮขุดลอกผักตบชวา แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ หวังชาวบ้านมีที่ทำกิน
26 เมษายน 2560 - อบจ.อุบลราชธานี นำรถแบ็คโฮขุดลอกผักตบชวา แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ หวังชาวบ้านมีที่ทำกิน

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมติดตามการวิจัยการบริหารจัดการโครงข่ายน้ำ ตามนโยบาย"น้ำดี"
28 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ ร่วมติดตามการวิจัยการบริหารจัดการโครงข่ายน้ำ ตามนโยบาย"น้ำดี"

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮลงพื้นที่ปฏิบัติงานขุดลอกผักตบชวา
24 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮลงพื้นที่ปฏิบัติงานขุดลอกผักตบชวา

 

อบจ.อุบลฯ ตามนโยบาย"น้ำดี" ต.บุ่งแมลง อ.สว่างวีระวงศ์
17 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ ตามนโยบาย"น้ำดี" ต.บุ่งแมลง อ.สว่างวีระวงศ์

 

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการชลประทาน
15 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการชลประทาน

 

อบจ.อุบลฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยใจ อาลัยพ่อ
03 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยใจ อาลัยพ่อ

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการหาดพัทยาน้อย
20 ธันวาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการหาดพัทยาน้อย
 
 
ประกาศ
ประกาศ
 
ข้อมูลบุคลากร (2)
ข้อมูลบุคลากร
 
ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอขุดสระ (5)
ขั้นตอน วิธีการ และแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร เพื่อขุดสระบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่กลุ่มเกษตกรทั้งจังหวัด
 
พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก ประจำโซนต่างๆ (4)
รายชื่อพนักงานขับ รถขนย้าย ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และหมายเลขติดต่อ
 
ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ (12)
ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ
 
พนักงานขับรถแบคโฮ แขนยาว ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (1)
รถแบคโฮแขนยาว มีเพียง 2 คัน ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น กำจัดวัชพืช และขุดลอกแหล่งน้ำ ฯลฯ
 
 
 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โกวิทย์ พิมพ์จันทร์
นายเชิดชาย ตะบุตร
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พัฒนาแหล่งน้ำ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผังเมือง
อบจ. อุบล บริการประชาชน
รถเครื่องจักรกลหนัก
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
การ์ตูนสิ่งแวดล้อม Hi Moon
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี