องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 อ.โขงเจียม***
15 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 อ.โขงเจียม

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัด โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ระบบอัตโนมัติ ***
14 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัด โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ระบบอัตโนมัติ

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม***
14 สิงหาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม***

 

***อบจ.อุบลฯ จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2 ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี***
07 สิงหาคม 2562 - ***อบจ.อุบลฯ จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2 ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี***
06 สิงหาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี***

 

***อบจ.อุบลฯ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี***
28 กรกฎาคม 2562 - ***อบจ.อุบลฯ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี***

 

**อบจ.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี***
27 กรกฎาคม 2562 - **อบจ.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี***

 

***อบจ.อุบลราชธานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี***
25 กรกฎาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 2***
24 กรกฎาคม 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 2***

 

***อบจ.อุบลราชธานี อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี “หลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.” เป็นวันที่ 2***
24 กรกฎาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี “หลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.” เป็นวันที่ 2***

 

***อบจ.อุบลราชธานีจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.อุบลราชธานี***
23 กรกฎาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานีจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.อุบลราชธานี***

 

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)***
18 กรกฎาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี***
12 กรกฎาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี***
11 กรกฎาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 อ.ตาลสุม***
10 กรกฎาคม 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 อ.ตาลสุม***
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี