องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน รุ่นที่ 2
15 มิถุนายน 2560 - โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

 

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 วันที่สอง
14 มิถุนายน 2560 - โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 วันที่สอง

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ศาลากลางบ้านขุมคำ ต.นาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก
14 มิถุนายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ศาลากลางบ้านขุมคำ ต.นาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1
14 มิถุนายน 2560 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1

 

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน "หลักสูตรการฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ" รุ่นที่ 1
13 มิถุนายน 2560 - โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน "หลักสูตรการฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ" รุ่นที่ 1

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.บัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์
13 มิถุนายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.บัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
12 มิถุนายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
09 มิถุนายน 2560 - อบจ.อุบลฯ ร่วมน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.กุดประทาย อำเภอเดชอุดม
07 มิถุนายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.กุดประทาย อำเภอเดชอุดม

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้าน จานเขื่อง ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน
06 มิถุนายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้าน จานเขื่อง ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล
05 มิถุนายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.โคกก่อง อำเภอสำโรง
31 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.โคกก่อง อำเภอสำโรง

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
30 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.หนองผือ อ.เขมราฐ
29 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.หนองผือ อ.เขมราฐ

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน
25 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี