อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินตอบเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563
03 กรกฎาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินตอบเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีรำลึกและปิดโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี
01 กรกฎาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีรำลึกและปิดโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี

 

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
29 มิถุนายน 2563 - โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

 

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
26 มิถุนายน 2563 - โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
26 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

 

โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
25 มิถุนายน 2563 - โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

 

โรงเรียนบัวงามวิทยา สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
24 มิถุนายน 2563 - โรงเรียนบัวงามวิทยา สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

 

โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
23 มิถุนายน 2563 - โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

 

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดอบจ.อุบลราชธานี เตรียม พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
22 มิถุนายน 2563 - โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดอบจ.อุบลราชธานี เตรียม พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

 

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม สังกัดอบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
19 มิถุนายน 2563 - โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม สังกัดอบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

 

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อ.เขมราฐ สังกัดอบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
19 มิถุนายน 2563 - โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อ.เขมราฐ สังกัดอบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม การเตรียมข้อมูลจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
18 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม การเตรียมข้อมูลจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาด จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
18 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาด จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

โรงเรียนนาคำวิทยา อ.เขื่องใน สังกัดอบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
18 มิถุนายน 2563 - โรงเรียนนาคำวิทยา อ.เขื่องใน สังกัดอบจ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

 

อบจ.อุบลราชธานี ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สังกัดอบจ.อุบลราชธานี
17 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สังกัดอบจ.อุบลราชธานี
 
 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ข้อมูลทั่วไป
 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1)
 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (1)
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document