องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
16 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
15 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
11 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
10 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
09 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
07 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกชุมชน
04 สิงหาคม 2560 - ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกชุมชน

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
03 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

ร่วมใจแสดงความอาลัย ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6
02 สิงหาคม 2560 - ร่วมใจแสดงความอาลัย ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
02 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
01 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

รับมอบรถวิลแชร์ จำนวน 2 คัน
01 สิงหาคม 2560 - รับมอบรถวิลแชร์ จำนวน 2 คัน

 

โครงการพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจแสดงความอาลัย
01 สิงหาคม 2560 - โครงการพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจแสดงความอาลัย

 

เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาต
01 สิงหาคม 2560 - เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาต

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง
31 กรกฎาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี