องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี**
07 ธันวาคม 2560 - ** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี**

 

** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี**
07 พฤศจิกายน 2560 - ** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี**

 

**อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจคนพิการ ที่ อ.เขื่องในและ อ.บุณฑริก จำนวน 8 ราย**
04 กันยายน 2560 - **อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจคนพิการ ที่ อ.เขื่องในและ อ.บุณฑริก จำนวน 8 ราย**

 

อบจ.มอบให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนตะวันออก ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขตอำเภอ วารินชำราบ
04 กันยายน 2560 - อบจ.มอบให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนตะวันออก ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขตอำเภอ วารินชำราบ

 

อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน พาหมอ มาคำคีง
25 สิงหาคม 2560 - อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน พาหมอ มาคำคีง

 

นโยบาย"สุขภาพดี" อบจ. อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
22 สิงหาคม 2560 - นโยบาย"สุขภาพดี" อบจ. อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

อบจ.อุบลราชธานี พาหมอไปคำคีง
17 สิงหาคม 2560 - อบจ.อุบลราชธานี พาหมอไปคำคีง

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
16 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
15 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
11 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
10 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
09 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
07 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกชุมชน
04 สิงหาคม 2560 - ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกชุมชน

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
03 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี