องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล ศึกษาดูงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม อบจ.อุบลราชธานี
03 ตุลาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล ศึกษาดูงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม อบจ.อุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเก็บข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
25 กันยายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเก็บข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย

 

อบจ.ห่วงใย ใส่ใจผู้พิการรุดมอบกายอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคแก่ผู้พิการ
24 กันยายน 2562 - อบจ.ห่วงใย ใส่ใจผู้พิการรุดมอบกายอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคแก่ผู้พิการ

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กสข.) ครั้งที่ 3/2562
20 กันยายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กสข.) ครั้งที่ 3/2562

 

อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำทีมแพทย์-พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพให้ประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้าน
16 กันยายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำทีมแพทย์-พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพให้ประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้าน

 

อบจ.ห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำทีมแพทย์-พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพให้ประชาชน
12 กันยายน 2562 - อบจ.ห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำทีมแพทย์-พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพให้ประชาชน

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562
29 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี อ.บุณฑริก
28 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี อ.บุณฑริก

 

อบจ.อุบลฯ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลและความคืบหน้าในการถ่ายโอน รพ.สต.มาสังกัด อปท.
27 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลฯ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลและความคืบหน้าในการถ่ายโอน รพ.สต.มาสังกัด อปท.

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
27 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
27 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 อ.ตระการพืชผล ***
16 สิงหาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 อ.ตระการพืชผล ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 อ.โขงเจียม***
15 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 อ.โขงเจียม

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัด โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ระบบอัตโนมัติ ***
14 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัด โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ระบบอัตโนมัติ

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม***
14 สิงหาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม***
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี