อบจ.อุบลราชธานี ระดมสรรพกำลังพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC)เตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
18 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ระดมสรรพกำลังพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC)เตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ

 

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินตอบเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
03 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินตอบเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
02 กันยายน 2563 - ผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมรัฐเกื้อกูล”
01 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมรัฐเกื้อกูล”

 

อบจ.อุบลราชธานี รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน กู้ชีพ 1669 เพื่อบริการประชาชนอุบลราชธานี
31 สิงหาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน กู้ชีพ 1669 เพื่อบริการประชาชนอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลฯจัดอบรมผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
29 สิงหาคม 2563 - อบจ.อุบลฯจัดอบรมผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

 

อบรมผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
28 สิงหาคม 2563 - อบรมผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน รุ่นที่ 1
25 สิงหาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน รุ่นที่ 1

 

อบรมผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
21 สิงหาคม 2563 - อบรมผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

 

อบรมผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
20 สิงหาคม 2563 - อบรมผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

 

อบรมผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
19 สิงหาคม 2563 - อบรมผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมซ้อมแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
17 สิงหาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมซ้อมแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

 

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 30/2563
11 สิงหาคม 2563 - ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 30/2563

 

อบรมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย รุ่น ที่ 1 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
10 สิงหาคม 2563 - อบรมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย รุ่น ที่ 1 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
07 สิงหาคม 2563 - โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ข้อมูลทั่วไป
 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1)
 
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (1)
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document