องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

**** อบจ.อุบลราชธานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ***
14 ธันวาคม 2561 - **** อบจ.อุบลราชธานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ***

 

***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ***
13 ธันวาคม 2561 - ***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ***

 

***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก***
12 ธันวาคม 2561 - ***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก***

 

*** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน***
11 ธันวาคม 2561 - *** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน***

 

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 13 อำเภอบุณฑริก ***
06 ธันวาคม 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 13 อำเภอบุณฑริก ***

 

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 12 อำเภอนาเยีย ***
04 ธันวาคม 2561 - *** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 12 อำเภอนาเยีย ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร(อสม.)สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 11***
03 ธันวาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร(อสม.)สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 11***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชนและฝึกอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 3 ***
29 พฤศจิกายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชนและฝึกอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 3 ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 5***
29 พฤศจิกายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 5***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร(อสม.)สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 10***
29 พฤศจิกายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร(อสม.)สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 10***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชนและฝึกอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 2 ***
28 พฤศจิกายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชนและฝึกอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 2 ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร(อสม.)สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 9 อ.บุณฑริก ***
28 พฤศจิกายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร(อสม.)สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 9 อ.บุณฑริก ***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชนและฝึกอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 1**
27 พฤศจิกายน 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชนและฝึกอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 1**

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร(อสม.)สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 8***
27 พฤศจิกายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร(อสม.)สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 8***

 

จ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (โซนตะวันออก) ได้มอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขตพื้นที่ อ.วารินชำราบ
27 พฤศจิกายน 2561 - จ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (โซนตะวันออก) ได้มอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขตพื้นที่ อ.วารินชำราบ
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี