องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ดอนมดแดง
10 ตุลาคม 2561 - กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ดอนมดแดง

 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.เขื่องใน
08 ตุลาคม 2561 - กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.เขื่องใน

 

***อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล ศึกษาดูงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม อบจ.อุบลราชธานี ***
05 ตุลาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล ศึกษาดูงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม อบจ.อุบลราชธานี ***

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.เขื่องใน
24 กันยายน 2561 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.เขื่องใน

 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนใต้ ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขตอำเภอ เดชอุดม
13 กันยายน 2561 - กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนใต้ ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขตอำเภอ เดชอุดม

 

จ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก
11 กันยายน 2561 - จ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจประเมินรถบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 ***
29 สิงหาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจประเมินรถบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 ***

 

อบจ. มอบให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนตะวันออก ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.วารินชำราบ
28 สิงหาคม 2561 - อบจ. มอบให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนตะวันออก ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.วารินชำราบ

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจประเมินรถบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ***
28 สิงหาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจประเมินรถบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ***

 

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย ***
22 สิงหาคม 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย ***

 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ดอนมดแดง
22 สิงหาคม 2561 - กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ดอนมดแดง

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันงานการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมเปิดเวทีเสวนาแนวทางการดำเนินงาน และขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน***
20 สิงหาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันงานการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมเปิดเวทีเสวนาแนวทางการดำเนินงาน และขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “พลังเยาวชน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น”***
17 สิงหาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “พลังเยาวชน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น”***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม***
17 สิงหาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม***

 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนตะวันออก ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.พิบูลมังสาหาร
15 สิงหาคม 2561 - กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนตะวันออก ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.พิบูลมังสาหาร
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี