องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเเสง ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
22 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเเสง ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก

 

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ร.ร.เดอะแคร์การบริบาล
22 มีนาคม 2560 - อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ร.ร.เดอะแคร์การบริบาล

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
21 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร
20 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลฯ รุ่นที่ 3
16 มีนาคม 2560 - โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลฯ รุ่นที่ 3

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
13 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่
10 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่

 

อบจ.สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
09 มีนาคม 2560 - อบจ.สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน
09 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3
03 มีนาคม 2560 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3
02 มีนาคม 2560 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านคำหาด ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ
27 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านคำหาด ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ

 

อบจ.พาหมอมาคำคี ตำบลกุดกะเสียน
23 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคี ตำบลกุดกะเสียน

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน
21 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ.หัวงัว ต.บอน อ.สำโรง
20 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ.หัวงัว ต.บอน อ.สำโรง
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี