องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
20 กรกฎาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 17
20 กรกฎาคม 2560 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 17

 

เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 16
19 กรกฎาคม 2560 - เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 16

 

โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 15
19 กรกฎาคม 2560 - โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 15

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
19 กรกฎาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

โครงการป้องกันยาเสพติดรุ่นที่ 18
19 กรกฎาคม 2560 - โครงการป้องกันยาเสพติดรุ่นที่ 18

 

โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 13
18 กรกฎาคม 2560 - โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 13

 

โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 14
18 กรกฎาคม 2560 - โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 14

 

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
17 กรกฎาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"

 

โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 12
17 กรกฎาคม 2560 - โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 12

 

เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 11
17 กรกฎาคม 2560 - เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 11

 

โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 10
16 กรกฎาคม 2560 - โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 10

 

โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 9
16 กรกฎาคม 2560 - โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 9

 

เปิดการอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่7
15 กรกฎาคม 2560 - เปิดการอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่7

 

โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 8
15 กรกฎาคม 2560 - โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 8
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี