องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน
25 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง อบต.นาส่วง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
24 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง อบต.นาส่วง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.ตุ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
22 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.ตุ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.หนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
18 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.หนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก
17 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านโนนผึ้ง ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
16 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านโนนผึ้ง ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์

 

โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ
15 พฤษภาคม 2560 - โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง วัดบ้านแก่งกบ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
11 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง วัดบ้านแก่งกบ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม

 

โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ
09 พฤษภาคม 2560 - โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

 

โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ รุ่นที่ 2
04 พฤษภาคม 2560 - โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ รุ่นที่ 2

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.น้ำคำแดง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
27 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.น้ำคำแดง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีรวงศ์
26 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีรวงศ์

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
25 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย
24 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง โรงเรียนห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
21 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง โรงเรียนห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี