อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
13 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมอ วันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562
04 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมอ วันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563
03 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563

 

***อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)***
21 พฤศจิกายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)***

 

อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ มอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ
13 พฤศจิกายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ มอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ

 

อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ มอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ
13 พฤศจิกายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ มอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมรายการ "รวมใจไทอุบล" ช่วงสาระข่าวสารคนพิการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM. 98.50 MHz.
12 พฤศจิกายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมรายการ "รวมใจไทอุบล" ช่วงสาระข่าวสารคนพิการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM. 98.50 MHz.

 

อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
07 พฤศจิกายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
24 ตุลาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล ศึกษาดูงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม อบจ.อุบลราชธานี
03 ตุลาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล ศึกษาดูงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม อบจ.อุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเก็บข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
25 กันยายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเก็บข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย

 

อบจ.ห่วงใย ใส่ใจผู้พิการรุดมอบกายอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคแก่ผู้พิการ
24 กันยายน 2562 - อบจ.ห่วงใย ใส่ใจผู้พิการรุดมอบกายอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคแก่ผู้พิการ

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กสข.) ครั้งที่ 3/2562
20 กันยายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กสข.) ครั้งที่ 3/2562

 

อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำทีมแพทย์-พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพให้ประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้าน
16 กันยายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำทีมแพทย์-พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพให้ประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้าน

 

อบจ.ห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำทีมแพทย์-พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพให้ประชาชน
12 กันยายน 2562 - อบจ.ห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำทีมแพทย์-พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพให้ประชาชน
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document