องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.สำโรง อ.ตาลสุ่ม
16 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.สำโรง อ.ตาลสุ่ม

 

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม
15 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม

 

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.นาเยีย อ.นาเยีย
14 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.นาเยีย อ.นาเยีย

 

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
09 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

 

7 ก.พ. พ.ศ.2560 อบจ.อบ. พาหมอมาคำคิง
07 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 ก.พ. พ.ศ.2560 อบจ.อบ. พาหมอมาคำคิง

 

นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อบ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยทีมแพทย์/พยาบาล จาก รพ.สต.เซเป็ด ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ต.เซเป็ด อ.ตระ
06 กุมภาพันธ์ 2560 - นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อบ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยทีมแพทย์/พยาบาล จาก รพ.สต.เซเป็ด ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ต.เซเป็ด อ.ตระ

 

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ
02 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ

 

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
01 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร

 

อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์
31 มกราคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล
30 มกราคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง
26 มกราคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง

 

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
26 มกราคม 2560 - อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม
24 มกราคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม

 

อบจ.อุบลฯ ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการบริบาลผู้สูงอายุ
24 มกราคม 2560 - อบจ.อุบลฯ ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการบริบาลผู้สูงอายุ

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.หนอกบก อ.เหล่าเสือโก้ก
23 มกราคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.หนอกบก อ.เหล่าเสือโก้ก
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี