องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี****
17 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี****

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ***
13 มิถุนายน 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2***
13 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
12 มิถุนายน 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1***
11 มิถุนายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1***

 

**อบจ.อุบลราชธานี มอบกายอุปกรณ์ ให้กับคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น***
31 พฤษภาคม 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี มอบกายอุปกรณ์ ให้กับคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น***

 

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่***
17 พฤษภาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่***

 

***อบจ.อุบลราชธานี มอบกายอุปกรณ์ ให้กับคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น***
16 พฤษภาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี มอบกายอุปกรณ์ ให้กับคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 วันที่ 2 เน้นกิจกรรม "คืนคนดีสู่สังคม"***
30 เมษายน 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 วันที่ 2 เน้นกิจกรรม "คืนคนดีสู่สังคม"***

 

***อบจอุบลราชธานี จัดอบรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 วันที่ 1 เน้นกิจกรรม "คืนคนดีสู่สังคม"***
29 เมษายน 2562 - ***อบจอุบลราชธานี จัดอบรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 วันที่ 1 เน้นกิจกรรม "คืนคนดีสู่สังคม"***

 

*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ***
25 เมษายน 2562 - *** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ***

 

***อบจอุบลราชธานี จัดอบรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 วันที่ 1 เน้นกิจกรรม "คืนคนดีสู่สังคม"***
25 เมษายน 2562 - ***อบจอุบลราชธานี จัดอบรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 วันที่ 1 เน้นกิจกรรม "คืนคนดีสู่สังคม"***

 

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 ***
24 เมษายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 ***

 

*** อบจอุบลราชธานี จัดอบรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 วันที่ 2 เน้นกิจกรรม "คืนคนดีสู่สังคม"***
24 เมษายน 2562 - *** อบจอุบลราชธานี จัดอบรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 วันที่ 2 เน้นกิจกรรม "คืนคนดีสู่สังคม"***

 

*** อบจอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562***
23 เมษายน 2562 - *** อบจอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562***
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี