อบจ.อุบลราชธานี ส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับให้บริการทางการแพทย์
25 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับให้บริการทางการแพทย์

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำความสะอาดล้างเมือง ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 เป็นครั้งที่ 2
25 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำความสะอาดล้างเมือง ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 เป็นครั้งที่ 2

 

อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
23 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดล้างเมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID- 19
22 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดล้างเมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID- 19

 

อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี
20 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมการแถลงข่าว กรณีความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดอุบลราชธานี
17 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมการแถลงข่าว กรณีความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการสื่อสารความเสี่ยง “โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
12 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการสื่อสารความเสี่ยง “โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

 

อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
12 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน
11 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมซ้อมแผนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมรับมือ เข้าสู่เฟสที่ 3
04 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมซ้อมแผนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมรับมือ เข้าสู่เฟสที่ 3

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2563
03 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2563

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดอุบลราชธานี
27 กุมภาพันธ์ 2563 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี มอบรถวีลแชร์ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตพื้นที่ อ.บุณฑริก
27 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี มอบรถวีลแชร์ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตพื้นที่ อ.บุณฑริก

 

อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
20 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมสรุปการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมสรุปการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document