องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

***อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ***
02 เมษายน 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ***

 

**อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะติดตามและเยี่ยมชม การดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (Telemedicine) และการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***
15 มีนาคม 2562 - **อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะติดตามและเยี่ยมชม การดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (Telemedicine) และการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ : โรคติดต่อชายแดน และโรคติดต่ออื่นๆ***
09 กุมภาพันธ์ 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ : โรคติดต่อชายแดน และโรคติดต่ออื่นๆ***

 

***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง***
30 มกราคม 2562 - ***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง***

 

***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ***
29 มกราคม 2562 - ***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ***

 

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนกุง อำเภอตะการพืชผล***
28 มกราคม 2562 - **องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนกุง อำเภอตะการพืชผล***

 

***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี***
24 มกราคม 2562 - ***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี***

 

***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม***
23 มกราคม 2562 - ***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม***

 

*** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลศรีสุขอำเภอเขื่องใน***
22 มกราคม 2562 - *** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ตำบลศรีสุขอำเภอเขื่องใน***

 

***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม***
18 มกราคม 2562 - ***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม***

 

***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ***
14 มกราคม 2562 - ***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ***

 

*** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอดอนมดแดง***
10 มกราคม 2562 - *** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอดอนมดแดง***

 

***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล***
09 มกราคม 2562 - ***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล***

 

***กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.อุบลราชธานี ทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่***
04 มกราคม 2562 - ***กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.อุบลราชธานี ทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่***

 

***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์***
25 ธันวาคม 2561 - ***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์***
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี