องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
25 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย
24 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง โรงเรียนห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
21 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง โรงเรียนห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.ม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
20 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.ม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ

 

อบจ.อุบลฯ พาหมอมาคำคีง บ้านดอนโจด ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก
19 เมษายน 2560 - อบจ.อุบลฯ พาหมอมาคำคีง บ้านดอนโจด ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหัวดูน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
18 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหัวดูน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
10 เมษายน 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง

 

อบจ.อุบลฯ พาหมอคำคีง ชาวบ้าน ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่
03 เมษายน 2560 - อบจ.อุบลฯ พาหมอคำคีง ชาวบ้าน ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านคำหนามแท่ง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
29 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านคำหนามแท่ง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
28 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล
27 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเเสง ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
22 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเเสง ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก

 

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ร.ร.เดอะแคร์การบริบาล
22 มีนาคม 2560 - อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ร.ร.เดอะแคร์การบริบาล

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
21 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม

 

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร
20 มีนาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร
 
 
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน (2)
โครงการ อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี