องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ข่าวสาร กิจกรรม

 

กองพัฒนาชนบท อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ดำเนินการซ่อม-ขยายถนน สายบ้านน้ำคำแดง-บ้านคำไหล
09 กุมภาพันธ์ 2560 - กองพัฒนาชนบท อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ดำเนินการซ่อม-ขยายถนน สายบ้านน้ำคำแดง-บ้านคำไหล

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน ซ่อมปรับปรุงถนน ตำบลโคกชำแระ – บ้านนาห่อม
07 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน ซ่อมปรับปรุงถนน ตำบลโคกชำแระ – บ้านนาห่อม

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน สาย อบ. 2053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ.นาตาล
15 ธันวาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน สาย อบ. 2053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ.นาตาล

 

อบจ.อุบลฯ ออกปฏิบัติงานเกรด บด อัด ถนนสายอบ. 3008 บ.หนองสองห้อง - บ.โคกสว่าง
09 ธันวาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ ออกปฏิบัติงานเกรด บด อัด ถนนสายอบ. 3008 บ.หนองสองห้อง - บ.โคกสว่าง

 

อบจ.อุบลฯ ใช้เครื่องจักรกลขยายและปรับระดับถนน บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม
21 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ ใช้เครื่องจักรกลขยายและปรับระดับถนน บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลออกซ่อมถนนสายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า
18 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลออกซ่อมถนนสายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า

 

อบจ.อุบลฯ ใช้รถแบคโฮ 2 คัน เพื่อใช้เบิกถนน สร้างใหม่ สายบ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า
17 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ ใช้รถแบคโฮ 2 คัน เพื่อใช้เบิกถนน สร้างใหม่ สายบ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
17 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกซ่อมแซมถนน สาย อบ.3146 บ.โนนสวรรค์ - บ.โนนสง่า อ.น้ำขุ่น
15 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกซ่อมแซมถนน สาย อบ.3146 บ.โนนสวรรค์ - บ.โนนสง่า อ.น้ำขุ่น

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล เกรดบดอัดระหว่างบ้านสว่าง-บ้านหว้าน อ.สำโรง
15 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล เกรดบดอัดระหว่างบ้านสว่าง-บ้านหว้าน อ.สำโรง

 

อบจ.อุบลฯ ออกซ่อมแซมถนนพร้อมด้วยเครื่องจักรออกปฏิบัติงาน เกรด บด อัด ถนนสาย อบ.3008
14 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ ออกซ่อมแซมถนนพร้อมด้วยเครื่องจักรออกปฏิบัติงาน เกรด บด อัด ถนนสาย อบ.3008

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกซ่อมแซมถนน สาย อบ.3146 บ.โนนสวรรค์ - บ.โนนสง่า อ.น้ำขุ่น
14 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกซ่อมแซมถนน สาย อบ.3146 บ.โนนสวรรค์ - บ.โนนสง่า อ.น้ำขุ่น

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกทำการเกรดบดอัดถนนสายบ้านโคกสว่าง-หนองสองห้อง อ.สำโรง
12 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกทำการเกรดบดอัดถนนสายบ้านโคกสว่าง-หนองสองห้อง อ.สำโรง

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกทำการเกรดบดอัดถนนสายบ้านโคกสว่าง-หนองสองห้อง อ.สำโรง
10 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกทำการเกรดบดอัดถนนสายบ้านโคกสว่าง-หนองสองห้อง อ.สำโรง

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนสาย ซ่อมผิวจราจร ถนนสายบ้าน สะพือ – โคกจาน
10 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนสาย ซ่อมผิวจราจร ถนนสายบ้าน สะพือ – โคกจาน
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (4)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
บัญชีถ่ายโอนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหัวดอุบลราชธานี (1)
 
 
 
กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายเชิดชาย  ตะบุตร
นายโกวิทย์ พิมพ์จันทร์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายซ่อมบำรุง
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
ฝ่ายเครื่องจักรกลโยธา
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี