องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ข่าวสาร กิจกรรม

 

***อบจ.อุบลฯ จัดโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 12 พร้อมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ร.ร.โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี***
08 กรกฎาคม 2562 - ***อบจ.อุบลฯ จัดโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 12 พร้อมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ร.ร.โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี***

 

ประชุมบุคลากรสังกัดกองพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1/2560
07 สิงหาคม 2560 - ประชุมบุคลากรสังกัดกองพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1/2560

 

ตัดหญ้าริมถนนสาย อบจ.3025
21 กรกฎาคม 2560 - ตัดหญ้าริมถนนสาย อบจ.3025

 

ซ่อมถนน สายบ้านวังยาง-บ้านบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ
18 กรกฎาคม 2560 - ซ่อมถนน สายบ้านวังยาง-บ้านบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ

 

ซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบจ.1/3205
18 กรกฎาคม 2560 - ซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบจ.1/3205

 

ตรวจรับถนนแอสฟันติก สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า
14 กรกฎาคม 2560 - ตรวจรับถนนแอสฟันติก สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า

 

ซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบจ.4095
14 กรกฎาคม 2560 - ซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบจ.4095

 

ซ่อมแซมถนนสายบุณฑริก - หลักป้าย อ.บุณฑริก
13 กรกฎาคม 2560 - ซ่อมแซมถนนสายบุณฑริก - หลักป้าย อ.บุณฑริก

 

ซ่อมแซมผิวจราจรและเกรดตกแต่งไหล่ทาง ถนนลาดยางสายเดชอุดม-นาห่อม
11 กรกฎาคม 2560 - ซ่อมแซมผิวจราจรและเกรดตกแต่งไหล่ทาง ถนนลาดยางสายเดชอุดม-นาห่อม

 

ตรวจรับงานซ่อมปรับปรุงถนน(ถ่ายโอน 1/3008) ลาดยางสายบ้านหนองสองห้อง-บ้านโคกสว่าง
05 กรกฎาคม 2560 - ตรวจรับงานซ่อมปรับปรุงถนน(ถ่ายโอน 1/3008) ลาดยางสายบ้านหนองสองห้อง-บ้านโคกสว่าง

 

กองพัฒนาชนบท อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ดำเนินการซ่อม-ขยายถนน สายบ้านน้ำคำแดง-บ้านคำไหล
09 กุมภาพันธ์ 2560 - กองพัฒนาชนบท อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ดำเนินการซ่อม-ขยายถนน สายบ้านน้ำคำแดง-บ้านคำไหล

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน ซ่อมปรับปรุงถนน ตำบลโคกชำแระ – บ้านนาห่อม
07 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน ซ่อมปรับปรุงถนน ตำบลโคกชำแระ – บ้านนาห่อม

 

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน สาย อบ. 2053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ.นาตาล
15 ธันวาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน สาย อบ. 2053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ.นาตาล

 

อบจ.อุบลฯ ออกปฏิบัติงานเกรด บด อัด ถนนสายอบ. 3008 บ.หนองสองห้อง - บ.โคกสว่าง
09 ธันวาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ ออกปฏิบัติงานเกรด บด อัด ถนนสายอบ. 3008 บ.หนองสองห้อง - บ.โคกสว่าง

 

อบจ.อุบลฯ ใช้เครื่องจักรกลขยายและปรับระดับถนน บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม
21 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ ใช้เครื่องจักรกลขยายและปรับระดับถนน บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (6)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
บัญชีถ่ายโอนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหัวดอุบลราชธานี (2)
 
 
 
กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายเชิดชาย  ตะบุตร
นายโกวิทย์ พิมพ์จันทร์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายซ่อมบำรุง
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
ฝ่ายเครื่องจักรกลโยธา
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี