องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**
22 พฤษภาคม 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**

 

*อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2561**
03 เมษายน 2561 - *อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2561**

 

จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ
11 สิงหาคม 2560 - จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จ.อุบลราชธานี
25 มกราคม 2560 - ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จ.อุบลราชธานี

 

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จ.อุบลราชธานี
24 มกราคม 2560 - ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จ.อุบลราชธานี

 

OTOP CENTER -เมืองอุบลฯ-
06 มกราคม 2560 - OTOP CENTER -เมืองอุบลฯ-

 

กลุ่มฮาร์เร่ได้นำข้าวกล่องและน้ำดื่มมาแจกฟรี
29 ตุลาคม 2559 - กลุ่มฮาร์เร่ได้นำข้าวกล่องและน้ำดื่มมาแจกฟรี

 

อบจ.อุบลฯ ประดับผ้าเพื่อเป็นการถวาย ความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
21 ตุลาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ ประดับผ้าเพื่อเป็นการถวาย ความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน
21 กันยายน 2559 - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

 

อบจ.อุบลฯ การจัดระเบียบการจอดรถโดยสารของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง
16 กันยายน 2559 - อบจ.อุบลฯ การจัดระเบียบการจอดรถโดยสารของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง

 

อบจ.อุบลฯเร่งจัดระเบียบรถโดยสารประจำทาง ย้ำห้ามเร่ขายตั๋ว
14 กันยายน 2559 - อบจ.อุบลฯเร่งจัดระเบียบรถโดยสารประจำทาง ย้ำห้ามเร่ขายตั๋ว

 

เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ทำการซ่อมแซมผิวจราจร
10 สิงหาคม 2559 - เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ทำการซ่อมแซมผิวจราจร

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน
22 เมษายน 2559 - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน
21 เมษายน 2559 - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน
20 เมษายน 2559 - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน
 
 
ข่าวประกาศ (8)
ข่าวประกาศ
 
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี (13)
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี
 
ปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (1)
 
 
 
กองกิจการพานิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ศิริณา แก้วมาก
นางศิริณา แก้วมาก
ผู้อำนวยการกองกิจการพานิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายกิจการพานิชย์
ศูนย์ OTOP
ฝ่ายกิจการขนส่ง
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานีขนส่งเดชอุดม
สถานีขนส่งสิรินธร (ช่องเม็ก)
ฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี