องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

**** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***
28 กันยายน 2561 - **** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**
22 พฤษภาคม 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**

 

*อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2561**
03 เมษายน 2561 - *อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2561**

 

จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ
11 สิงหาคม 2560 - จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จ.อุบลราชธานี
25 มกราคม 2560 - ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จ.อุบลราชธานี

 

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จ.อุบลราชธานี
24 มกราคม 2560 - ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จ.อุบลราชธานี

 

OTOP CENTER -เมืองอุบลฯ-
06 มกราคม 2560 - OTOP CENTER -เมืองอุบลฯ-

 

กลุ่มฮาร์เร่ได้นำข้าวกล่องและน้ำดื่มมาแจกฟรี
29 ตุลาคม 2559 - กลุ่มฮาร์เร่ได้นำข้าวกล่องและน้ำดื่มมาแจกฟรี

 

อบจ.อุบลฯ ประดับผ้าเพื่อเป็นการถวาย ความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
21 ตุลาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ ประดับผ้าเพื่อเป็นการถวาย ความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน
21 กันยายน 2559 - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

 

อบจ.อุบลฯ การจัดระเบียบการจอดรถโดยสารของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง
16 กันยายน 2559 - อบจ.อุบลฯ การจัดระเบียบการจอดรถโดยสารของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง

 

อบจ.อุบลฯเร่งจัดระเบียบรถโดยสารประจำทาง ย้ำห้ามเร่ขายตั๋ว
14 กันยายน 2559 - อบจ.อุบลฯเร่งจัดระเบียบรถโดยสารประจำทาง ย้ำห้ามเร่ขายตั๋ว

 

เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ทำการซ่อมแซมผิวจราจร
10 สิงหาคม 2559 - เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ทำการซ่อมแซมผิวจราจร

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน
22 เมษายน 2559 - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน
21 เมษายน 2559 - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน
 
 
ข่าวประกาศ (8)
ข่าวประกาศ
 
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี (16)
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี
 
ปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (2)
 
คำขอจดทะเบียนการค้า (อบจ.01-1)
คำขอจดทะเบียนการค้า (อบจ.01-1)
 
 
 
กองกิจการพานิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ศิริณา แก้วมาก
นางศิริณา แก้วมาก
ผู้อำนวยการกองกิจการพานิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายกิจการพานิชย์
ศูนย์ OTOP
ฝ่ายกิจการขนส่ง
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานีขนส่งเดชอุดม
สถานีขนส่งสิรินธร (ช่องเม็ก)
ฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี