อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาประโยชน์ในที่ดินและทรัพย์สินบริเวณหาดสวนยา
22 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาประโยชน์ในที่ดินและทรัพย์สินบริเวณหาดสวนยา

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด
28 สิงหาคม 2563 - อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดฝีกอบรม "ตามโครงการส่งเสริมการพาณิชย์และการลงทุน" ประจำปี 2563
04 สิงหาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดฝีกอบรม "ตามโครงการส่งเสริมการพาณิชย์และการลงทุน" ประจำปี 2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563
22 กรกฎาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององศ์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563
14 พฤษภาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององศ์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องว่างภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม และพื้นที่ศูนย์การค้ารายรอบสถานีขนส่งฯ เพื่อกำหนดราคากลางในการเปิดประมูลเช่าพื้นที่ห้องว่าง
01 พฤษภาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องว่างภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม และพื้นที่ศูนย์การค้ารายรอบสถานีขนส่งฯ เพื่อกำหนดราคากลางในการเปิดประมูลเช่าพื้นที่ห้องว่าง

 

อบจ.อุบลราชธานี หารือคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ สถานีขนส่ง ที่ได้รับผลกระทบพิษโควิด-19
24 เมษายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี หารือคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ สถานีขนส่ง ที่ได้รับผลกระทบพิษโควิด-19

 

อบจ.อุบลราชธานี เร่งสำรวจผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเตรียมหารือมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19
21 เมษายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี เร่งสำรวจผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเตรียมหารือมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้และคัดกรองผู้โดยสารฯ สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี
05 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้และคัดกรองผู้โดยสารฯ สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี เร่งสำรวจจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการประชาชน
29 มกราคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี เร่งสำรวจจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการประชาชน

 

สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ อบจ.อุบลฯ ทำความสะอาดบริเวณหน้าสถานี เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
27 ธันวาคม 2562 - สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ อบจ.อุบลฯ ทำความสะอาดบริเวณหน้าสถานี เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

 

อบจ.อุบลฯ เร่ง ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เตรียมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
20 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลฯ เร่ง ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เตรียมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้ประกอบการบริษัทรถโดยสารประจำทางฯเตรียมพร้อมบริการช่วงเทศกาลปีใหม่
18 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้ประกอบการบริษัทรถโดยสารประจำทางฯเตรียมพร้อมบริการช่วงเทศกาลปีใหม่

 

อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และ 14
03 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และ 14

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 9 ส.เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
03 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 9 ส.เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 
 
(กองกิจการพาณิชย์) ข่าวประกาศ (15)
 
(กองกิจการพาณิชย์) รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี (20)
 
(กองกิจการพาณิชย์) ปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (2)
 
(กองกิจการพาณิชย์) คำขอจดทะเบียนการค้า (อบจ.01-1)
 
 
 
กองกิจการพานิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ศิริณา แก้วมาก
นางศิริณา แก้วมาก
ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายกิจการพาณิชย์
ศูนย์ OTOP
ฝ่ายกิจการขนส่ง
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานีขนส่งเดชอุดม
สถานีขนส่งสิรินธร (ช่องเม็ก)
ฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
Untitled Document