อบจ.อุบลราชธานี จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้และคัดกรองผู้โดยสารฯ สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี
05 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้และคัดกรองผู้โดยสารฯ สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี เร่งสำรวจจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการประชาชน
29 มกราคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี เร่งสำรวจจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการประชาชน

 

สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ อบจ.อุบลฯ ทำความสะอาดบริเวณหน้าสถานี เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
27 ธันวาคม 2562 - สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ อบจ.อุบลฯ ทำความสะอาดบริเวณหน้าสถานี เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

 

อบจ.อุบลฯ เร่ง ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เตรียมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
20 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลฯ เร่ง ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เตรียมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้ประกอบการบริษัทรถโดยสารประจำทางฯเตรียมพร้อมบริการช่วงเทศกาลปีใหม่
18 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้ประกอบการบริษัทรถโดยสารประจำทางฯเตรียมพร้อมบริการช่วงเทศกาลปีใหม่

 

อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และ 14
03 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และ 14

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 9 ส.เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
03 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 9 ส.เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

ราษฏรบ้านจิกเทิง อำเภอตาลสุม เข้ามาติดต่อซื้อที่ดินทุ่งหมาหิว ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
27 พฤศจิกายน 2562 - ราษฏรบ้านจิกเทิง อำเภอตาลสุม เข้ามาติดต่อซื้อที่ดินทุ่งหมาหิว ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมหารือแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินทุ่งหมาหิว
27 พฤศจิกายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมหารือแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินทุ่งหมาหิว

 

อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ จำหน่ายสินค้าโอทอป
20 พฤศจิกายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ จำหน่ายสินค้าโอทอป

 

อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
15 พฤศจิกายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
06 กันยายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการพาณิชย์และการลงทุนประจำปี 2562***
04 กรกฎาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการพาณิชย์และการลงทุนประจำปี 2562***

 

**** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***
28 กันยายน 2561 - **** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**
22 พฤษภาคม 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**
 
 
ข่าวประกาศ (14)
ข่าวประกาศ
 
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี (16)
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี
 
ปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (2)
 
คำขอจดทะเบียนการค้า (อบจ.01-1)
คำขอจดทะเบียนการค้า (อบจ.01-1)
 
 
 
กองกิจการพานิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ศิริณา แก้วมาก
นางศิริณา แก้วมาก
ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายกิจการพาณิชย์
ศูนย์ OTOP
ฝ่ายกิจการขนส่ง
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานีขนส่งเดชอุดม
สถานีขนส่งสิรินธร (ช่องเม็ก)
ฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
Untitled Document