องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ข่าวสาร กิจกรรม

 

***โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี รับมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ***
18 กันยายน 2561 - ***โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี รับมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ***

 

**นักเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เจ๋ง คว้ารางวัล งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น" ครั้งที่ 26 ระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต ***
11 กันยายน 2561 - **นักเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เจ๋ง คว้ารางวัล งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น" ครั้งที่ 26 ระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี เปิดการอบรม โครงการ "ค่ายอัจฉริยภาพทางวิชาการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนในสังกัดฯ***
31 สิงหาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี เปิดการอบรม โครงการ "ค่ายอัจฉริยภาพทางวิชาการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนในสังกัดฯ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี แก่โรงเรียนในสังกัดฯและผู้สนใจ เขตอำเภอโพธิ์ไทร ***
23 สิงหาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี แก่โรงเรียนในสังกัดฯและผู้สนใจ เขตอำเภอโพธิ์ไทร ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 7 ***
17 สิงหาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 7 ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ ***
09 สิงหาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ ***v

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561**
19 กรกฎาคม 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561**

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” รุ่นที่ 6 โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ***
12 กรกฎาคม 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” รุ่นที่ 6 โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ***

 

*อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561**
20 มิถุนายน 2561 - *อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561**

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการ การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561
15 มิถุนายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการ การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561**
14 มิถุนายน 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561**

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ***
13 มิถุนายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ***

 

**อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 มิถุนายน 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณารับโอนข้าราชการครูมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
11 มิถุนายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณารับโอนข้าราชการครูมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***

 

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561***
31 พฤษภาคม 2561 - *** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561***
 
 
ข้อมูลทั่วไป (2)
ข้อมูลทั่วไป
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (1)
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 
ผลงานด้านวิชาการ (3)
ผลงานด้านวิชาการ
 
ข่าวประกาศ (7)
ข่าวประกาศ
 
 
 
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สุรพล สืบพรหม
ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกาศึกษา
ส่วนบริหารการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนนาคำวิทยา
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี