องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ข่าวสาร กิจกรรม

 

**อบจ.อุบลฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 **
17 มีนาคม 2561 - **อบจ.อุบลฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 **

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561**
21 กุมภาพันธ์ 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561**

 

***อบจ.อุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ที่ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ***
16 กุมภาพันธ์ 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ที่ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561**
15 กุมภาพันธ์ 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561**

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ”รุ่นที่ 2 ***
13 กุมภาพันธ์ 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ”รุ่นที่ 2 ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี นำนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว***
09 กุมภาพันธ์ 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี นำนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2561**
16 มกราคม 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2561**

 

**อบจ.อุบลฯอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว **
25 สิงหาคม 2560 - **อบจ.อุบลฯอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว **

 

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
13 สิงหาคม 2560 - โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

มอบอุปกรณ์การเรียน/การกีฬาพระราชทาน ประจำปี การศึกษา 2560
09 สิงหาคม 2560 - มอบอุปกรณ์การเรียน/การกีฬาพระราชทาน ประจำปี การศึกษา 2560

 

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
05 สิงหาคม 2560 - โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

 

เปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข
20 กรกฎาคม 2560 - เปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข

 

ประชุมแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา
12 กรกฎาคม 2560 - ประชุมแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา

 

โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 4
30 มิถุนายน 2560 - โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 4

 

โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 3
02 มิถุนายน 2560 - โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 3
 
 
ข้อมูลทั่วไป (2)
ข้อมูลทั่วไป
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (1)
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 
ผลงานด้านวิชาการ (3)
ผลงานด้านวิชาการ
 
ข่าวประกาศ (7)
ข่าวประกาศ
 
 
 
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สุรพล สืบพรหม
ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกาศึกษา
ส่วนบริหารการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนนาคำวิทยา
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี