องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ข่าวสาร กิจกรรม

 

เปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข
20 กรกฎาคม 2560 - เปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข

 

ประชุมแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา
12 กรกฎาคม 2560 - ประชุมแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา

 

โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 3
02 มิถุนายน 2560 - โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 3

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในการจัดการศึกษา
29 พฤษภาคม 2560 - โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในการจัดการศึกษา

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดงาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 "
27 พฤษภาคม 2560 - อบจ.อุบลราชธานี จัดงาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 "

 

อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560
06 มีนาคม 2560 - อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานด้านศาสนาพิธี ประจำปีงบประมาณ 2560
24 กุมภาพันธ์ 2560 - รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานด้านศาสนาพิธี ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท

 

อบจ.อุบลฯ น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานศึกษา ที่อยู่ในสังกัดฯ
01 กุมภาพันธ์ 2560 - อบจ.อุบลฯ น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานศึกษา ที่อยู่ในสังกัดฯ

 

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข
30 มกราคม 2560 - ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข

 

ครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลฯ เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ
18 ธันวาคม 2559 - ครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลฯ เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ

 

อบจ.อุบลฯ ออกนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปี 2559
13 ธันวาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ ออกนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปี 2559

 

อบจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
28 ตุลาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

 

อบจ.อุบลฯ จัดเตรียมงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
27 ตุลาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ จัดเตรียมงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อบจ.อุบลฯ ประชุมเตรียมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนสอบแข่งขันระดับประเทศ
05 ตุลาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ ประชุมเตรียมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนสอบแข่งขันระดับประเทศ

 

อบจ.อุบลฯ ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายสงวน แสงชาติ ผอ.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2 ช่องเม็ก
22 กันยายน 2559 - อบจ.อุบลฯ ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายสงวน แสงชาติ ผอ.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2 ช่องเม็ก
 
 
ข้อมูลทั่วไป (2)
ข้อมูลทั่วไป
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (1)
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 
ผลงานด้านวิชาการ (3)
ผลงานด้านวิชาการ
 
ข่าวประกาศ (7)
ข่าวประกาศ
 
 
 
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สุรพล สืบพรหม
ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกาศึกษา
ส่วนบริหารการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนนาคำวิทยา
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี