องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
พิมลรัตน์ นัยนวล
นางศุภรดา สาธุจรัญ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน 1
หน่วยตรวจสอบภายใน 2
หน่วยตรวจสอบภายใน 3
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี