องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

ซ่อมแซมถนนเขตตำบลตบหู
20 กรกฎาคม 2560 - ซ่อมแซมถนนเขตตำบลตบหู

 

อบจ.อุบลฯนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมถนนลูกรังที่ชำรุด ตำบลโพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร
05 เมษายน 2560 - อบจ.อุบลฯนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมถนนลูกรังที่ชำรุด ตำบลโพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร

 

อบจ.อุบลฯนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมคอสะพานบ้านไหล่ธาตุ ต.พะลาน-ต.นาตาล อ.นาตาล
04 เมษายน 2560 - อบจ.อุบลฯนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมคอสะพานบ้านไหล่ธาตุ ต.พะลาน-ต.นาตาล อ.นาตาล

 

อบจ.อุบลฯ เข้าสำรวจสะพานข้ามลำห้วยทรุด บ้านลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่
28 มีนาคม 2560 - อบจ.อุบลฯ เข้าสำรวจสะพานข้ามลำห้วยทรุด บ้านลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่

 

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่สำรวจ ความเรียบร้อยของถนนในพื้นที่อำเภอบุณฑริก ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟีลท์ติกคอนกรีต
04 พฤศจิกายน 2559 - อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่สำรวจ ความเรียบร้อยของถนนในพื้นที่อำเภอบุณฑริก ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟีลท์ติกคอนกรีต
 
 
แบบร่างประตูเมืองแห่งที่ 3 (3)
 
ถนนถ่ายโอนทั้งหมด (29)
ถนนถ่ายโอนทั้งหมด
 
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ยกเว้นถนนถ่ายโอน (1)
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ยกเว้นถนนถ่ายโอน
 
ข้อมูลทั่วไป (1)
ข้อมูลทั่วไป
 
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
 
ผลการปฏิบัติงาน (1)
ผลการปฏิบัติงาน
 
 
 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 ณรงค์ ณ อุบล
นายณรงค์ ณ อุบล
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ฝ่ายก่อสร้างและควบคุม
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี