อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม การจัดกิจกรรม "จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 กรกฎาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม การจัดกิจกรรม "จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

การ์ดไม่ตก อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคล ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน แม้รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรน
10 กรกฎาคม 2563 - การ์ดไม่ตก อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคล ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน แม้รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรน

 

อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคารสำนักงาน แม้มีมาตรการผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid ที่อาจอุบัติรอบใหม่
09 กรกฎาคม 2563 - อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคารสำนักงาน แม้มีมาตรการผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid ที่อาจอุบัติรอบใหม่

 

อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคารสำนักงานแม้มีมาตรการผ่อนปรน
08 กรกฎาคม 2563 - อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคารสำนักงานแม้มีมาตรการผ่อนปรน

 

อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน
03 กรกฎาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน

 

อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน
01 กรกฎาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน

 

อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน
30 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
30 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน
29 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน

 

อบจ.อุบลราชธานี การ์ดยังไม่ตก ตรวจคัดกรองบุคคลฯเข้มก่อนเข้าอาคาร สนง.
26 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี การ์ดยังไม่ตก ตรวจคัดกรองบุคคลฯเข้มก่อนเข้าอาคาร สนง.

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563
25 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563

 

อบจ.อุบลราชธานี การ์ดยังไม่ตก ตรวจคัดกรองบุคคลฯเข้มก่อนเข้าอาคาร สนง.
25 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี การ์ดยังไม่ตก ตรวจคัดกรองบุคคลฯเข้มก่อนเข้าอาคาร สนง.

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563
24 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563

 

อบจ.อุบลราชธานี คัดกรอง บุคคลตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
23 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี คัดกรอง บุคคลตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

 

อบจ.อุบลราชธานี คัดกรอง บุคคลตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
22 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี คัดกรอง บุคคลตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
 
 
(สำนักปลัด) ประชาสัมพันธ์ (8)
 
(สำนักปลัด) กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ. (24)
 
(สำนักปลัด) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (13)
 
(สำนักปลัด) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4)
 
 
 
นางวิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
Untitled Document