องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล เข้าสู่โครงการ นาคำวิทยา อคาเดมี่ หวังพัฒนานักกีฬาเข้าสู่ระดับอาชีพ***
10 มีนาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล เข้าสู่โครงการ นาคำวิทยา อคาเดมี่ หวังพัฒนานักกีฬาเข้าสู่ระดับอาชีพ***

 

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**
03 ธันวาคม 2560 - **อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
23 พฤศจิกายน 2560 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

**อบจ.อุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2560 ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง **
10 พฤศจิกายน 2560 - **อบจ.อุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2560 ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง **

 

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี (Big Cleaning Day)***
09 พฤศจิกายน 2560 - ***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี (Big Cleaning Day)***

 

อบจ.อุบลฯจัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18 สิงหาคม 2560 - อบจ.อุบลฯโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
05 สิงหาคม 2560 - ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการรับเรื่องราวร้องทุกข์และบริการกฏหมายแก่ประชาชน อบจ.อุบลฯ
04 สิงหาคม 2560 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการรับเรื่องราวร้องทุกข์และบริการกฏหมายแก่ประชาชน อบจ.อุบลฯ

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้าน
27 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้าน

 

จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้าน
26 กรกฎาคม 2560 - จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้าน

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
25 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
21 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน
20 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน
19 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชน
18 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชน
 
 
ประชาสัมพันธ์ (2)
ประชาสัมพันธ์
 
กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ. (24)
กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ.
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(สำนักปลัด) (13)
 
 
 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางวิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี