อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
30 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

 

อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
26 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

 

อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันกา รแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
25 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันกา รแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

 

อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-1)
24 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-1)

 

อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดอุบลราชธานี (ITA)
23 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดอุบลราชธานี (ITA)

 

อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
23 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

 

อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนสติ๊กเกอร์ รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19) ให้กับผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
16 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนสติ๊กเกอร์ รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19) ให้กับผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ครั้งที่1/2563
06 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ครั้งที่1/2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปรกฟ้า อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
05 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปรกฟ้า อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

 

อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน จาก อบต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน จาก อบต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563
27 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

 

อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
26 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
24 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 65
19 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 65

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส “แต่งงานวิถีไทย เก๋ไก๋ริมโขง ตามฮอยฮัก รักกันที่ผาแต้ม”
14 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส “แต่งงานวิถีไทย เก๋ไก๋ริมโขง ตามฮอยฮัก รักกันที่ผาแต้ม”
 
 
(สำนักปลัด) ประชาสัมพันธ์ (7)
 
(สำนักปลัด) กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ. (24)
 
(สำนักปลัด) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (14)
 
 
 
นางวิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
Untitled Document