องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

อบจ.อุบลฯจัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18 สิงหาคม 2560 - อบจ.อุบลฯโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
05 สิงหาคม 2560 - ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการรับเรื่องราวร้องทุกข์และบริการกฏหมายแก่ประชาชน อบจ.อุบลฯ
04 สิงหาคม 2560 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการรับเรื่องราวร้องทุกข์และบริการกฏหมายแก่ประชาชน อบจ.อุบลฯ

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้าน
27 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้าน

 

จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้าน
26 กรกฎาคม 2560 - จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้าน

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
25 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
21 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน
20 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน
19 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชน
18 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชน

 

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
18 กรกฎาคม 2560 - ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

งานการแสดงต้นเทียน " เทียนอุบลฯยลได้ตลอดเดือน"
13 กรกฎาคม 2560 - งานการแสดงต้นเทียน " เทียนอุบลฯยลได้ตลอดเดือน"

 

อบจ.อุบลฯ แนะนำวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับคณะครูนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
23 มิถุนายน 2560 - อบจ.อุบลฯ แนะนำวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับคณะครูนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 

การประชุมผู้จัดการทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุบลแชมป์เปี้ยนลีก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
29 พฤษภาคม 2560 - การประชุมผู้จัดการทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุบลแชมป์เปี้ยนลีก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
23 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ประชาสัมพันธ์ (2)
ประชาสัมพันธ์
 
กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ. (24)
กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ.
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(สำนักปลัด) (13)
 
 
 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางวิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี