อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2563
17 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม อัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
16 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม อัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมสรุปผลการประเมิน คัดเลือกส่วนราชการและบุคคลที่มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 9 ส.ดีเด่น
16 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมสรุปผลการประเมิน คัดเลือกส่วนราชการและบุคคลที่มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 9 ส.ดีเด่น

 

คณะกรรมการฯออกตรวจประเมินผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2563
15 กันยายน 2563 - คณะกรรมการฯออกตรวจประเมินผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2563

 

คณะกรรมการฯออกตรวจประเมินผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2563
14 กันยายน 2563 - คณะกรรมการฯออกตรวจประเมินผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2563

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง
13 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง

 

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
12 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในองค์กร ประจำปี 2563
11 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในองค์กร ประจำปี 2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านกีฬาผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
09 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านกีฬาผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
08 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูดและการสื่อสารฯ แก่บุคลากรในสังกัด วันที่ 2
03 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูดและการสื่อสารฯ แก่บุคลากรในสังกัด วันที่ 2

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูดและการสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัด
02 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูดและการสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัด

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาศักยภาพด้านความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการ
01 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาศักยภาพด้านความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการ

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานีฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
31 สิงหาคม 2563 - อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานีฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 
 
(สำนักปลัด) ประชาสัมพันธ์ (8)
 
(สำนักปลัด) กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ. (24)
 
(สำนักปลัด) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (13)
 
(สำนักปลัด) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4)
 
 
 
นางวิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
Untitled Document