องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

***อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม ตามโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “RUN FOR BEN”***
08 พฤศจิกายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม ตามโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “RUN FOR BEN”***

 

**คณะกรรมการฯออกตรวจประเมินผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2561 ***
10 กันยายน 2561 - **คณะกรรมการฯออกตรวจประเมินผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2561 ***

 

***อบจ. อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการที่มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2561***
21 สิงหาคม 2561 - ***อบจ. อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการที่มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2561***

 

** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2561 ***
06 สิงหาคม 2561 - ** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2561 ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 3) ***
06 กรกฎาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 3) ***

 

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 2 ) ***
05 กรกฎาคม 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 2 ) ***

 

* อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561***
05 กรกฎาคม 2561 - * อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561***

 

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ***
04 กรกฎาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ***

 

**อบจ.อุบลฯ ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.เดือนมิถุนายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 **
29 มิถุนายน 2561 - **อบจ.อุบลฯ ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.เดือนมิถุนายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 **

 

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และจัดกิจกรรม big cleaning day ตามโครงการฯ 9 ส. ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน***
25 พฤษภาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และจัดกิจกรรม big cleaning day ตามโครงการฯ 9 ส. ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน***

 

***คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “อุบลราชธานีเกมส์” สำรวจสนามกีฬาที่จะใช้ในพิธีเปิด -ปิด แห่งที่ 3 ***
23 พฤษภาคม 2561 - ***คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “อุบลราชธานีเกมส์” สำรวจสนามกีฬาที่จะใช้ในพิธีเปิด -ปิด แห่งที่ 3 ***

 

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอสว่างวีระวงศ์ ***
11 พฤษภาคม 2561 - *** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอสว่างวีระวงศ์ ***

 

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอนาตาล ***
09 พฤษภาคม 2561 - *** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอนาตาล ***

 

*อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี**
07 พฤษภาคม 2561 - *อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี**

 

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอบุณฑริก ***
30 เมษายน 2561 - *** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอบุณฑริก ***
 
 
ประชาสัมพันธ์ (4)
ประชาสัมพันธ์
 
กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ. (24)
กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ.
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(สำนักปลัด) (14)
 
 
 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางวิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี