เมืองนิเวศน์อุตสาหกรรม / Eco-Town Project สำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม


good4king
exchange
project
search
saletoday
 
semina
 
poster
web4kid


 
กรุณาเลือกกลุ่มประเภทของการประกาศที่ด้านล่างนี้
 
  ประกาศซื้อ
  ประกาศขาย
  ประกาศให้ฟรี
  ประกาศแลกเปลี่ยน
  ประกาศหาผู้กำจัด
  ประกาศหาผู้นำไปศึกษาใช้ประโยชน์

   

สำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3817, 0-2202-3727 โทรสาร 0-2644-4355
เว็บไซต์ : http://bvai.dpim.go.th
อีเมล์ : bvai@dpim.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ 2550 สำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า