เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
กิจกรรม 2020 เที่ยวสิรินธร เมืองสองเขื่อน เยือนวิถีไทย-ลาว 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
รายละเอียด เดิน-วิ่ง มินิฮอร์ฟมาราธอน 04 พฤศจิกายน 2562
รายงานงบประมาณการเงิและบัญชี งบประมาณ 2562 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม อบจ.อุบล 28 ตุลาคม 2562
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี งบประมาณ 2562 ของศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อบจ.อุบล 25 ตุลาคม 2562
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี งบประมาณ 2562 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร (ด่านช่องเม็ก) 25 ตุลาคม 2562 pdf
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี งบประมาณ 2562 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ อบจ.อุบล 24 ตุลาคม 2562
สมัครเข้าเป็นนักเรียนศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ รุ่นที่91 ประจำปี 2562 14 สิงหาคม 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 27 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562 02 พฤษภาคม 2562
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีปลอดโฟมและพลาสติก 04 มิถุนายน 2561
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปี 2560 28 พฤษภาคม 2561
หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๘๐๓๙ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 พฤษภาคม 2561
หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๘๐๓๗ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 พฤษภาคม 2561 pdf
โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดโฟมและพลาสติก 29 ธันวาคม 2560
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 พฤศจิกายน 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 01 พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการดำเนินงานโครงการมาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2560
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแพ/เรือท่องเที่ยว 22 สิงหาคม 2560
การดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 25 กรกฎาคม 2560
แผนออกปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 3-20 กรกฎาคม 2560 22 มิถุนายน 2560
แบบรายงานแผนดำเนินการสอบราคาและประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 09 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปี 2559 11 พฤษภาคม 2560
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 05 เมษายน 2560
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 28 มีนาคม 2560
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 28 มีนาคม 2560
แผนออกปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 3-20 เมษายร 2560 24 มีนาคม 2560
วารสาร X-CITE ฉบับ อบจ.อุบลฯ ทำดีถวายพ่อหลวง 4/2560 01 กุมภาพันธ์ 2560 pdf
การประเมินโครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 09 มกราคม 2560
รูปแบบการเสริมพลังอำนาจการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 09 มกราคม 2560
การประเมินโครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 09 มกราคม 2560
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน 29 ธันวาคม 2559 pdf
วารสาร X-CITE ( ฉบับ ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ) 25 พฤศจิกายน 2559
วารสาร X-CITE ประจำเดือน กรกฎาคม (ฉบับ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลฯ) 25 กรกฎาคม 2559
วารสาร X-CITE ประจำเดือน มิถุนายน (ฉบับ เยือนชุมชนคนทำเทียน ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.อุบลฯ) 29 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุ Moso Channel (89.00 Mhz) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ 21 มิถุนายน 2559
วารสาร X-CITE ประจำเดือน พฤษภาคม (ฉบับ อบจ.อุบลฯ หัวใจเพื่อประชาชน) 23 พฤษภาคม 2559
วารสาร X-CITE ประจำเดือน เมษายน 22 เมษายน 2559
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 71 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 Next>