เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 27 มกราคม 2563 pdf
รับสมัคร กกต. ท้องถิ่น 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 21 มกราคม 2563 pdf
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอนำเรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของรถปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS1669) 17 ธันวาคม 2562
กำหนดการเดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 pdf
ประกาศจราจรเรื่อง ให้เดินรถทางเดียว ถนนสุริยาตร์ (ช่วงหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์) 25 พฤศจิกายน 2562 pdf
กิจกรรม 2020 เที่ยวสิรินธร เมืองสองเขื่อน เยือนวิถีไทย-ลาว 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 18 พฤศจิกายน 2562 pdf
รายละเอียด เดิน-วิ่ง มินิฮอร์ฟมาราธอน 04 พฤศจิกายน 2562
รายงานงบประมาณการเงิและบัญชี งบประมาณ 2562 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม อบจ.อุบล 28 ตุลาคม 2562
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี งบประมาณ 2562 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร (ด่านช่องเม็ก) 25 ตุลาคม 2562 pdf
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี งบประมาณ 2562 ของศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อบจ.อุบล 25 ตุลาคม 2562
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี งบประมาณ 2562 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ อบจ.อุบล 24 ตุลาคม 2562
สมัครเข้าเป็นนักเรียนศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ รุ่นที่91 ประจำปี 2562 14 สิงหาคม 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 27 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562 02 พฤษภาคม 2562
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีปลอดโฟมและพลาสติก 04 มิถุนายน 2561
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปี 2560 28 พฤษภาคม 2561
หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๘๐๓๗ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 พฤษภาคม 2561 pdf
หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๘๐๓๙ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 พฤษภาคม 2561
โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดโฟมและพลาสติก 29 ธันวาคม 2560
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 พฤศจิกายน 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 01 พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการดำเนินงานโครงการมาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2560
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแพ/เรือท่องเที่ยว 22 สิงหาคม 2560
การดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 25 กรกฎาคม 2560
แผนออกปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 3-20 กรกฎาคม 2560 22 มิถุนายน 2560
แบบรายงานแผนดำเนินการสอบราคาและประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 09 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปี 2559 11 พฤษภาคม 2560
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 05 เมษายน 2560
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 28 มีนาคม 2560
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 28 มีนาคม 2560
แผนออกปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 3-20 เมษายร 2560 24 มีนาคม 2560
วารสาร X-CITE ฉบับ อบจ.อุบลฯ ทำดีถวายพ่อหลวง 4/2560 01 กุมภาพันธ์ 2560 pdf
การประเมินโครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 09 มกราคม 2560
รูปแบบการเสริมพลังอำนาจการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 09 มกราคม 2560
การประเมินโครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 09 มกราคม 2560
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน 29 ธันวาคม 2559 pdf
วารสาร X-CITE ( ฉบับ ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ) 25 พฤศจิกายน 2559
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 76 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 Next>